Magyar Élet

Független nemzeti, polgári hetilap. 64 éves a szabad magyar világ egyik legrégebben megjelenő kiadványa.

Észak-Amerika magyarságának egyik legnépszerűbb, nemzeti-keresztény értékeket valló és hirdető független hetilapja. Fő célkitűzése az emigráció naprakész tájékoztatása a magyarországi belpolitikai helyzetről, az elszakított nemzetrészek problémáiról és az emigrációs magyarság fontosabb eseményeiről. Angol nyelvű mellékletével a második-harmadik nemzedéknek kíván segítséget nyújtani magyarságuk megőrzésében.

Kiadó főszerkeztő: Somorjai Ágnes

Előfizetés 1 évre: $70, félévre $45

Előfizetés és hirdetés Magyaroraszágon: Culture Hongroise, 1-222-1664


Phone: 289-200-6772
E-mail: magyarelet@yahoo.ca
Web: www.magyarelet.ca