Első Magyar Református Egyház

Lelkipásztor: NT. Vass Zoltán E-mail: parokia@temre.com

Istentisztelet - minden vasárnap de. 11 órától. Nyáron, július első vasárnapjától augusztus utolsó vasárnapjáig de. 10 órától. Lelkészi hivatal fogadóórái: Sürgős és indokolt esetben hétközben telefon bejelentkezéssel lehet fogadást kérni. Vasárnapi iskola: az istentisztelet ideje alatt. Konfirmáció előkészítés szombaton du. 1:30-tól. Felnőtt konfirmációra előkészítés minden második szombat 3:00-5:00. Bibliaórák: Szeptembertől május végéig jelentkezésre házi bibliaórákat tartunk. Szeptembertől május végéig minden hétfőn délután 1 órakor a Női Kör részére bibliaórákat tartunk. Presbitérium jegyzője: Herman Béla (416) 633-7577


Address: 439 Vaughan Rd., Toronto M6C 2P1
Phone: 416-656-1342
E-mail: parokia@temre.com
Web: www.temre.com