Első Szeretet Magyar Pünkösdi Gyülekezet

ELSŐ SZERETET MAGYAR PÜNKÖSDI GYÜLEKEZET
606 JANE Street (Jane és Dundas)TORONTO, ON M6S 4A6

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János evangéliuma 3:16

 

ISTENTISZTELET: minden SZOMBATON 6:00 PM
Istentisztelet alatt gyermekfoglalkozást tartunk!

IMA- és BIBLIAÓRA: minden KEDDEN 6:00 PM

Lelkipásztor: Roóz Zoltán
Tel: 416-604-7881

E-mail: firstlovechurch92@gmail.com
Honlap: www.firstlovechurchtoronto.ca

www.facebook.com/TorontoiMagyarPunkosdiGyulekezet

 

 

 


Address: 606 Jane Street, Toronto M6S 4A6
Phone: 416-604-7881
E-mail: firstlovechurch92@gmail.com
Web: www.firstlovechurchtoronto.ca